Regulamin XXXIII edycji konkursu śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe, inżynierskie lub licencjackie i kursowe 
z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju

Regulamin konkursu dostępny na platformie ISSUU: https://issuu.com/tuposlask/docs/regulamin_konkursu_tupos_2022

Laureaci XXXIII Edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju!


Do tegorocznej – XXXIII edycji Konkursu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe i kursowe
z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju zostało nominowanych 10 prac wyłonionych w pierwszym etapie konkursu na czterech uczelniach Województwa Śląskiego: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Podczas finału, który odbył się 14 października br. w formule online, prace zostały przedstawione przez ich autorów.

Nagrodę Roku 2022 za pracę magisterską Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, działającego w partnerstwie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyznano pracy pt.: 
"PŁYNNA HYBRYDA Hybrydyzacja śródmiejskiego fragmentu Kłodnicy w Gliwicach jako element adaptacji miasta do zmian klimatu" 
Autor: mgr inż. arch. Anna Kurianowiczicz
Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienie Roku 2022 za pracę dyplomową inżynierską przyznano pracy pt.:
"Wiara, Nadzieja, Miłość – dróżki kalwaryjskie w Pszowie, na terenie byłej kopalni Anna"
Autor: inż. arch. Marta Dec
Promotor: dr inż. arch. Henryk Zubel
Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Wyróżnienie Roku 2022 za pracę kursową przyznano jako nagrodę równoważną pracom: 
1. "Zielone Płuca Ostroga – koncepcja zagospodarowania skweru na skrzyżowaniu ul. Książęcej i Królewskiej w Raciborzu"
Autorzy: Maciej Godlewski, Jakub Juraszczyk
Prowadzący: mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik
Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
2. "ZIELONO RAJZA - zielona oś Gliwice-Zabrze - koncepcja zagospodarowania ulicy Chorzowskiej wraz terenami sąsiadującymi"
Autorzy: Patrycja Bartos, Zuzanna Dudek, Natalia Żak
Prowadzący: dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach


Laureaci XXXII Edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju!


Do tegorocznej – XXXII edycji Konkursu śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe 
z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju zostało nominowanych 9 prac wyłonionych w pierwszym etapie konkursu na czterech uczelniach województwa śląskiego: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Podczas finału, który odbył się 18 października br. w formule online, prace zostały przedstawione przez ich autorów.

Nagrodę Roku 2021 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracy pt.: 
"Miasto sprawiedliwe. Nowoczesna mobilność w kontekście kształtowania miasta sprawiedliwego" 
Autor: Sara Malicka-Skrzek 
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ 
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienia Roku 2021 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin 
i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracom pt.: 
„Dom w dom” 
Autor: Karolina Kowalska 
Promotor: dr inż. arch. Wiesław Olejko 
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
„Analiza pustostanów mieszkaniowych na przykładzie śródmieścia Katowic” 
Autor: Katarzyna Barwicka 
Promotor: dr Adam Polko 
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Nagrodę Specjalną 2021 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich przyznano pracy pt.: 
"Dychotomia przemysłu i natury. Koncepcja rozwoju Wyspy Portowej w Gdańsku z wykorzystaniem podstaw teorii kompozycji" Autor: Magdalena Opania 
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. PŚ 
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach


oraz śląski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich (nagroda specjalna). 

Rozstrzygnięcie XXX edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju!


Do tegorocznej – XXX edycji konkursu śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – zostało nominowanych 13 prac, które wygrały pierwszy etap konkursu na pięciu uczelniach województwa śląskiego: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu.
Prace zostały zaprezentowane podczas finału konkursu, który odbył się 19 listopada br. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Nagrodę Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracy pt.:
Projekt rewaloryzacji urbanistycznej Placu Piastów w Gliwicach
Autor: Sara Malicka
Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienia Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracom pt.:
- „Próba opracowania metody parametrycznego projektowania zabudowy mieszkaniowej z wykorzystaniem programu Grasshopper - przykład wielowariantowego projektu zespołu zabudowy na działce X
Autor: Dawid Kątny 
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Bradecki 
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach 
- „Zróżnicowanie jakości życia w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 
Autor: Przemysław Antkowiak 
Promotor: prof. zw. dr hab. Krystian Heffner 
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Dodatkowo, wyróżnienie śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich otrzymała praca: 
- „POST WAR TOWER - miejsce do mieszkania w Aleppo po wojnie” 
Autor: Ahmed Wiktor Mlayes 
Promotor: dr inż. arch. Henryk Zubel 
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski
ul. Murarska 3/8
41-902 Bytom
tup.katowice@gmail.com

Konto oddziału: PNP Paribas 38 1750 0012 0000 0000 4115 3318
free website
built with
kopage