Zarząd Oddziału

Prezes
Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Wiceprezes
Anna M. Pyziak

Skarbnik
Agnieszka Majorek

Sekretarz
Katarzyna Mazur-Belzyt

Członkowie Zarządu
Barbara Knapik
Michał Lorbiecki
Łukasz Pomykoł
SPRAWOZDANIA Z ZEBRAŃ ZARZĄDU

Katowice, 10 marca 2020 r. 
Sprawozdanie z zebrania Zarządu TUP Oddział Śląski 

Zebranie Zarządu śląskiego oddziału TUP odbyło się 10 marca 2020 roku w godzinach 16:30 – 18:45 w kawiarni „Nowy Dekameron” przy ul. 3 Maja 19 w Katowicach. 
W spotkaniu wzięło udział pięcioro członków zarządu oddziału w składzie: 1. Katarzyna Ujma-Wąsowicz 2. Anna Pyziak 3. Barbara Knapik 4. Agnieszka Majorek 5. Michał Lorbiecki oraz członkinie komisji rewizyjnej: 1. Anna Dołhun 2. Karolina Szaton 

Podczas zebrania zostały poruszone następujące kwestie: 
1. Stan finansów oddziału. Decyzja o zamknięciu rachunku bankowego w ślad za wcześniejszymi ustaleniami. Weryfikacja bieżących zadłużeń członków. 
2. Przygotowania do promocji konkursu na prace dyplomowe. Włączenie Karoliny Szaton w kwestie organizacyjne i formalne. 
3. Wystawa prac dyplomowych z poprzednich edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe odbędzie się w maju w Bibliotece Śląskiej przy ul. Ligonia, proponowane też inne lokalizacje dodatkowe: CINIBA, uczelnie uczestniczące, urząd miejski w Bytomiu. Decyzja o zaopatrzeniu oddziału w sztalugi. 
4. Potencjalna współpraca z pracownią urbanistyczną w Rybniku. 
5. Udział w VI Europejskim Kongresie Samorządów w Karpaczu 2-3 kwietnia 2020 r. 
6. Kwestia prenumeraty Przeglądu Komunalnego dla członków oddziału. 
7. Nabór do grup tematycznych rzeczoznawców TUP: http://tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1110&Itemid=431&lang=pl . 
8. Omówienie procedury opiniowania TUP. 
9. Omówienie akcji „Miasta nie kuleją”. 
10. Przedstawienie postępu prac nad obchodami 100-lecia TUP. 
11. Dyskusja nad propozycjami organizacyjnymi funkcjonowania oddziału (umieszczanie sprawozdań na stronie oddziału, przesyłanie agendy zebrań zarządu członkom oddziału, rozpowszechnianie adresu strony internetowej oddziału w mailach www.tup.slask.pl , organizacja kilkudniowych kursów, organizacja wyjazdów badawczych ze studentami). 
12. Ustalenie terminu kolejnego zebrania zarządu: 21 kwietnia 2020 r. 

Sporządził: Michał Lorbiecki


Katowice, 4 września 2019 r. 
Sprawozdanie z zebrania Zarządu TUP Oddział Śląski 
Zebranie Zarządu śląskiego oddziału TUP odbyło się 4 wrzesnia 2019 roku w godzinach 16:30 – 18:15 w kawiarni „Nowy Dekameron” przy ul. 3 Maja 19 w Katowicach. 
W spotkaniu wzięło udział pięcioro członków zarządu oddziału w składzie: 1. Katarzyna Ujma-Wąsowicz 2. Barbara Knapik 3. Agnieszka Majorek 4. Łukasz Pomykoł 5. Michał Lorbiecki oraz członkinie komisji rewizyjnej: 1. Zofia Piękoś 2. Anna Dołhun 3. Karolina Szaton 

Podczas zebrania zostały poruszone następujące kwestie: 
1. Sprawozdanie ze spotkania poświęconego organizacji obchodów stulecia Towarzystwa – prace nad publikacją. Dyskusja; 
2. Omówienie tematów planowanego Kolegium TUP na dzień 6 września br.; 
3. Zakres działań i prac remontowych związanych z lokalem przy ul. Murarskiej w Bytomiu. Dyskusja; 
4. Omówienie przygotowań związanych z konkursem oddziału na pracę dyplomowe. Przyjęcie uchwały zmieniającej regulamin konkursu. Dyskusja; 
5. Omówienie inicjatywy związanej z warsztatami nt. wyzwań osób niepełnosprawnych w przestrzeni organizowanych w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego; 
6. Omówienie stanu finansów oddziału i informacja o zmianie numeru konta. Przyjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków: Przemysław Derwich, Krzysztof Gargula, Janusz Jeżak, Klaudia Mańka, Adam Nowak, Karolina Pietruszka, Jerzy Stysiał, Jola Trojan-Kraszewska, Marta Wiewiór; 
7. Ustalenie terminu spotkania Zarządu Oddziału: 16 października, godz. 16.30, „Nowy Dekameron” ul. 3 Maja 19 (w podwórzu), Katowice; 

Sporządził: Michał Lorbiecki 
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski
ul. Murarska 3/8
41-902 Bytom
tup.katowice@gmail.com
free website
built with
kopage