Zarząd Oddziału

Prezes
Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Wiceprezes
Joanna Sokołowska-Moskwiak

Członkowie Zarządu
Piotr Gibas

Anna Gumińska

Karolina Szaton-Orlińska

Komisja RewizyjnaMałgorzata Łapeta: przewodnicząca

Piotr Łapeta

Aleksandra Woźniak-Janeczek

Delegaci na Walny Zjazd TUP w Warszawie 2022Maciej Borsa
Piotr Gibas 
Anna Gumińska
Katarzyna Mazur
Anna Pyziak 
Joanna Sokołowska-Moskwiak
Karolina Szaton-Orlińska
Katarzyna Ujma-Wąsowicz
SPRAWOZDANIA Z ZEBRAŃ ZARZĄDU

Sprawozdanie z zebrania zarządu TUP oddział Śląski

Składki członkowskie
Od stycznia 2019 roku wprowadzone zostały nowe wysokości składek członkowskich, zależnie od wieku:
- poniżej 30 roku życia - 10 zł
- w wieku 30 - 65 lat - 20 zł
- w wieku 65 - 75 lat - 10 zł
- członkowie powyżej 75 roku życia są zwolnieni z uiszczania opłat
Konto oddziału: PNP Paribas 38 1750 0012 0000 0000 4115 3318
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski
ul. Murarska 3/8
41-902 Bytom
tup.katowice@gmail.com

Konto oddziału: PNP Paribas 38 1750 0012 0000 0000 4115 3318
free website
built with
kopage