Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Dr hab. inż. arch., prof. PŚ Katarzyna Ujma-Wąsowicz 

Architekt, badacz, nauczyciel akademicki 

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

Zainteresowania naukowe i praktyczne związane z zagadnieniami urbanistycznymi, oscylują wokół problematyki projektowania uniwersalnego (dostępność architektoniczna) oraz przestrzeni miejskiej związanej ze sportem i rekreacją.

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Zainteresowania naukowe i praktyczne związane z zagadnieniami urbanistycznymi oscylują wokół następujących problematyk: 
• zagadnienia związane z ergonomią i projektowaniem uniwersalnym we wnętrzach urbanistycznych i architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dostępności dla osób niewidomych i słabo widzących; 
• planowanie miejsc sportu i rekreacji w mieście. 

Posiada międzynarodowe i krajowe doświadczenia: opublikowanych zostało 60 pozycji literaturowych, w tym dwie autorskie opracowania zwarte („Ergonomia w architekturze” oraz „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu”); prowadziła kilka sesji naukowych w Polsce i za granicą, bezpośrednio prezentowała efekty prowadzonych badań na konferencjach w USA, Chinach, Grecji, Portugalii, Niemczech, Korei Pd., Bośni i Hercegowinie, Chorwacji oraz w Polsce. 

Pozostałe aktywności to między innymi (w porządku chronologicznym): 

• 2000r. – uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń; jest właścicielką małej pracowni architektonicznej; 
• 2001r. – wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego; 
• 2009r. – wstąpienie do Towarzystwa Urbanistów Polskich (Prezes oddziału Śląskiego (wcześniej Katowickiego) w kadencjach: 2015-2018, 2018-2021); 
• 2010r. – rozpoczęcie prac w Komisji Architektury i Urbanistyki PAN; 
• 2015r. – członkini Wojewódzkiej Komisji Urbanistyki i Architektury; 
• 2018r. – członkini, jako reprezentantka TUP, Kapituły ogólnopolskiego konkursu “Lider Dostępności” pod patronatem Prezydenta RP; 
• 2020r. – członkini, jako reprezentantka TUP Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, powołanej zgodnie z Ustawą z 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski
ul. Murarska 3/8
41-902 Bytom
tup.katowice@gmail.com

Konto oddziału: PNP Paribas 38 1750 0012 0000 0000 4115 3318
free website
built with
kopage